Tulkošanas pakalpojumu cenas

Rakstu zīmju skaists tulkojumā

Tulkošanas biroja „RĪGA TULKO JUMS” tulkošanas projektu vadītāji, nosakot rakstisko tulkošanas pakalpojumu cenas saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem, vadās pēc tā saucamās nosacītas vai normatīvās lappuses (noformēta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem), kurā ir 1800 zīmju.

Lapaspušu skaita noteikšana

Standarta lappušu skaits tiek aprēķināts, Word redaktora programmā dodot komandu Word Count un saskaitot zīmes ar atstarpēm un rindkopām. Tādā veidā tiek aprēķināts kopējais zīmju skaits pārtulkotajā tekstā. Šā principa pamatojums ir tulka darbs, kas fiziski „mērāms” datora tastatūras taustiņu piesitienos. Konkrēto lappušu skaitu iegūst, dalot teksta kopējo zīmju skaitu ar 1800. Tas arī ir tulkojuma apjoms, kas izteikts nosacītās (vai standarta) lappusēs.

Maksa par nepilnu lapaspusi

Ja tulkojumi ir ar kopējo apjomu, kas ir mazāks par 1800 drukas zīmēm, maksa tiek noteikta vienas lappuses vērtībā (izņemot standarta dokumentus).

Steidzams tulkojums

Par steidzamu tulkojumu veikšanu (ne vairāk par ~10 lappusēm dienā) ir paredzēta piemaksa līdz 50 % no tulkojuma cenas (pēc vienošanās).

Valodas, kurām nevar noteikt apjomu.

Ja pasūtījuma pieņemšanas brīdī, nav iespējams aprēķināt precīzu drukas zīmju skaitu tulkošanai iesniegtajā tekstā, tad to skaitu mēs prognozējam un precīzu cenu nosakām atbilstoši drukas zīmju skaitam tulkojuma tekstā, kas nosakāms ar funkcijas Word Count palīdzību.

Tulkojumi un zvērināta notāra apliecinājumi

Ja Jums ir nepieciešami tulkojumi ar zvērināta notāra apliecinājumu, notāram jāuzrāda dokumenta ORIĢINĀLS. Pie dokumentu oriģināliem vai kopijām tiek piešūti tulkojumi. Zvērināts notārs var apliecināt dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumus.

Tulkošanas biroja ”RĪGA TULKO JUMS’’ piedāvājumā ir tulkojumi par saprātīgām cenām un izdevīgas atlaides atkarībā no teksta apjoma un pasūtījumu daudzuma!