Par biroju

Vīzija:

RĪGA TULKO JUMS ir uzņēmums, kurš sniedz plaša spektra tulkošanas, pakalpojumus. Piesaiste Latvijas galvaspilsētai atspoguļojas uzņēmuma logo un nosaukumā. Uzņēmums starptautiskā līmenī, sniedz tulkošanas pakalpojumus attālināti, nezaudējot savu Latvisko garu, kas ietverts zīmolā. Uzņēmums apkalpo fiziskās personas, juridiskās personas un valsts iestādes, ieņemot stabilu vadošo vietu Latvijas tulkošanas pakalpojumu sniedzēju vidū, kā arī ir ieguvis noteiktu starptautisku atpazīstamību.

RĪGA TULKO JUMS mērķi:

  • Būt atzītam, radošam dinamiskam, uz attīstību vērstam uzņēmumam, kurš ieņem stabilu vietu vadošo Latvijas tulkošanas biroju vidū, ar augstiem kvalitātes un klientu apkalpošanas standartiem, ar plašu korporatīvo klientu un sadarbības partneru loku Latvijā un ārvalstīs, sniedzot pakalpojumus privātpersonām, juridiskajām personām un valsts iestādēm.
  • Būt sociāli atbildīgi orientētam, iesaistot nozares darbā un praksē jaunos speciālistus, veicinot bezdarba samazināšanos un sniedzot kvalifikācijas celšanas iespējas, apgūstot valodas un ar tulkošanu saistītās iemaņas. Nodrošinot studentus ar prakses vietu.
  • Būt atbildīgam, drošam un lojālam pakalpojumu sniedzējam, darba devējam un sadarbības partnerim. Atbildīgi un ar cieņu izturoties pret jebkuru klientu, uzņēmuma darbinieku vai pakalpojumu sniedzēju. Nodrošinot pastāvīgu darbinieku kvalifikācijas celšanu, to apliecinot ar uzņēmuma iegūtajiem kvalitātes sertifikātiem. Veidot uzņēmuma korporatīvo kultūru, svinot svētkus, atzīmējot uzņēmuma sasniegumus, apsveicot jubilārus. Sniedzot darbiniekiem un sadarbības partneriem atbalstu sarežģītās dzīves situācijās.
  • Izveidot īpašu korporatīvo klientu apkalpošanas nodaļu, lai pievērstu īpašu uzmanību uzņēmuma pastāvīgajiem klientiem, nodrošinot personalizētu apkalpošanu, pārsteidzot svētkos, gatavojot īpašas akcijas un rīkojot kopīgus pasākumus.
  • Attīstīt mārketinga aktivitātes, lai popularizētu zīmola atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, piesaistot jaunus klientus un palielinot uzņēmuma apgrozījumu. Piedalīties starptautiskās izstādēs. Aktīvi reklamēties ar nozari saistītajās interneta vietnēs un preses izdevumos.
  • Uzlabot un standartizēt kvalitātes kontroles un klientu apkalpošanas sistēmu, lai veiksmīgi attīstītu uzņēmuma darbību citās Latvijas pilsētās.
  • Attīstīt juridisko pakalpojumu sniegšanas nodaļu, lai diferencētu piedāvājumu un palielinātu apgrozījumu, nesašķeļot uzņēmuma darbību un saglabājot sniegto pakalpojumu savstarpējo saistību un kvalitāti.

Misija:

RĪGA TULKO JUMS ir sociāli atbildīgs, starptautisks uzņēmums ar draudzīgu, lojālu, profesionālu un saliedētu kolektīvu, kurš nodrošina klientiem kvalitatīvus, juridiski izsvērtus un atbilstoši nozares specifikai, niansētus tulkošanas un juridiskos pakalpojumus, iesakot un palīdzot realizēt jebkuram klientam tieši viņam piemērotāko risinājumu, radot klientam vēlmi dalīties ar pozitīvām atsauksmēm un atgriezties atkārtoti.

RĪGA TULKO JUMS galvenā vērtība ir draudzīga, atbildīga un efektīva cilvēku savstarpējā saziņa.

„Dzīve daļēji ir tāda,
kādu mēs to veidojam.
Otru daļu veido draugi,
kurus izvēlamies.’’ Draudzēsimies!

Rīga Tulko Jums biroja atrašanās vieta
Kur atrodas Rīga Tulko Jums birojs
Rīga Tulko Jums biroja atrašanās vieta

RĪGA TULKO JUMS VĒRTĪBAS:

DROŠĪBA

Projektu vadītāji, strādājot patīkamā, motivējošā, uz izaugsmi vērstā un drošā vidē, sadarbojoties ar pārbaudītiem un kvalificētiem, uzticamiem nozares speciālistiem, nodrošina kvalitatīvus un klientu prasībām atbilstošus pakalpojumus. Pakalpojumi tiek nodrošināti par iepriekš paredzamām, darba sarežģītībai atbilstošām un klientam izdevīgām cenām, iekļaujoties norunātajos termiņos. Saistību izpildes un informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu paredz Sadarbības un konfidencialitātes līgums.

ATBILDĪBA

RĪGA TULKO JUMS ir korekts un atbildīgs uzņēmums attiecībā pret saviem darbiniekiem, sadarbības partneriem un klientiem, izpildot savas saistības, ievērojot konfidencialitātes politiku, tulkojumu kvalitātes un klientu apkalpošanas standartus. Uzņēmums augstu vērtē savu un savu klientu reputāciju. Uzņēmuma sociāli atbildīgā attieksme izpaužas jauno nozares speciālistu un jaunu darbinieku apmācībā, sniedzot darba un prakses iespējas, samazinot bezdarba līmeni un veicinot jauniešu integrāciju darba tirgū.

ELASTĪGUMS

RĪGA TULKO JUMS projektu vadītāji aktīvi meklē un atrod risinājumus nestandarta situācijās, nodrošinot klientu jautājumiem personisku un elastīgu pieeju. Katrs klients ir uzņēmuma vērtība!

LOJALITĀTE

RĪGA TULKO JUMS ir lojāls uzņēmums saviem sadarbības partneriem, klientiem un darbiniekiem. RĪGA TULKO JUMS vadība augstu vērtē uzņēmumam izrādīto lojalitāti.

VIENOTĪBA

RĪGA TULKO JUMS kolektīvs darbojas kā vienota komanda, izprotot uzņēmuma mērķus, vīziju, vērtības un uz izcilu klientu apkalpošanu orientētu uzņēmuma politiku. Kolektīva darbinieki savstarpēji sadarbojas, sniedzot viens otram atbalstu. Darbinieki kopīgi pieņem kolektīvā jaunos uzņēmuma darbiniekus, praktikantus un sadarbības partnerus, sniedzot nepieciešamo atbalstu un padomu, kā arī iepazīstinot ar uzņēmuma iekšējo darbību un tradīcijām, veidojot vienotu un saliedētu komandu.

SIA „RĪGA TULKO JUMS” mērķis ir ilgtermiņā būt Jums līdzās!