Mutiskie tulkojumi

Katra starptautiskā projekta vai pasākuma panākumi ir atkarīgi no tā, veiksmīgi ir noritējuši mutiskie tulkojumi. Tulkošanas birojs ar darbinieku un tulku starpniecību palīdzēs Jums panākt vienošanos lietišķās pārrunās, rūpēsimies par to, lai Jūs tiktu saprasti un pareizi uztverti starptautiskās konferencēs, padarīsim efektīvāku Jūsu uzņēmuma dalību starptautiskās izstādēs. Jūs varat pasūtīt pārrunu, pasākuma, konferences, ekskursijas, prezentācijas, speciālistu konsultācijas u.c. secīgo jeb konsekutīvo, sinhrono vai čukstus tulkošanu.

Sinhronā tulkošana:

tulks tulko vienlaicīgi ar Jūsu teikto. Tulkojumi, izmantojot šādu tulkošanas veidu tiek izvēlēti nodrošinot lielu starptautisku konferenču norisi.

Secīgā jeb konsekutīvā tulkošana:

tulks tulko uzreiz pēc Jūsu teiktā, tulkojumi tiek veikti izmantojot pauzes runātajā tekstā.

Čukstus tulkošana:

tulks tulko čukstus tikai Jums vai kādai noteiktai nelielai personu grupai, lai netraucētu pasākuma gaitu un citus tā dalībniekus.

Atpakaļ uz sākumu