Tulkošanas pakalpojumi

Rakstiskie tulkošanas pakalpojumi tiek piedāvāti sekojošās nozarēs:

• Būvniecība un nekustamais īpašums.
• Medicīna un farmācija.
• Reklāma.
• Transports.
• Zinātne.
• Lauksaimniecība.
• Datortehnika un tās programmatūra.
• Zinātne.
• Tehnoloģijas un tehnika.
• Literārie darbi.
• Finanses un bizness.
• Diplomdarbi un kursa darbi.
• Mājas lapas.
• Tūrisms un viesnīcu bizness.
• Rūpniecība.
• Pārtika un dzērieni.
• Likumdošana, normatīvie akti.
• Telekomunikācijas u.c.

Tulkošanas pakalpojumi uzņēmuma attīstībai

Ņemot vērā globalizāciju, starptautiskās uzņēmējdarbības attīstīšanos, personu un darba spēka brīvu kustību Eiropas Savienībā, klienti vēlas tulkot privātām vajadzībām nepieciešamus dokumentus. Tulko tekstus un citus materiālus, kuru tulkojums palīdz attīstīt uzņēmējdarbību un starptautisko sadarbību un komunikāciju.

Svarīgas ir zināšanas par to, kā jāveic mārketinga teksta tulkošana

Veicinot sava uzņēmuma zīmola atpazīstamību, uzņēmēji tulko reklāmas materiālus, produktu aprakstus un iepakojuma etiķetes. Ja klientam ir nepieciešams tulkot mājas lapas saturu uz dažādām valodām, tas parāda to, ka klients ar tulkojuma palīdzību ir ieinteresēts apgūt ārvalstu tirgus. Ja tiek tulkotas sarežģītas uzbūves mājas lapas, tulkojums jāveic vēl rūpīgāk kā citkārt, tās tulko tulkotājs, kuram ir attiecīgas zināšanas par tulkojamās mājas lapas uzbūvi. Mājas lapa, kas tiek tulkota bez iepriekšminētajām zināšanām, var pilnībā sabojāt priekšstatu par uzņēmumu.

Tulkošanas pakalpojumi un konsultācijas ar nozares speciālistiem

Ja tulko kādas specifiskas nozares tekstus, tad tulkošana jānodrošina paralēli konsultējoties ar konkrētās nozares speciālistiem. Parasti tulko pats nozares speciālists, vai tulks, kuram ir nepieciešamās zināšanas un tulkošanas pieredze. Tulkojumu tulko, koriģē vai rediģē dzimtās valodas nesējs, lai nodrošinātu tulkojuma atbilstību nacionālajām valodas īpatnībām.

Instrukciju, rokasgrāmatu, iepirkumu tulkošana un konfidencialitātes garantijas

Mēs nodrošinām tekstu tulkošanu arī ražošanas procesa ietvaros, kad tiek tulkoti tehniskie apraksti un instrukcijas. Nereti klienti izvēlas, lai tulkotājs tulko dažādas rokasgrāmatas. Ir gadījumi, kad tulko iepirkumu piedāvājumus un atbilstības deklarācijas. Starptautisko iepirkumu dalībnieki ir pat atsevišķa tulkošanas klientu kategorija, kas tulko iepirkuma procedūrā prasīto dokumentāciju, kuras tulkošana var būt pietiekami komplicēta, ņemot vērā tulkojamā materiāla sarežģītību. Parasti, kad tulko dokumentus, kas satur konfidenciālu informāciju, tiek parakstīts Konfidencialitātes līgums.

Tulkojumi un veiksmīgi vizuālie risinājumi palīdz pārliecināt potenciālo pircēju

Ja tulko diagrammas, tekstu ar attēliem, bildēm, tad tiek piesaistīts maketēšanas speciālists, lai nodrošinātu precīzu tulkojuma noformēšanu.

Jebkurā nozarē notiek pastāvīga attīstība. Tulkošana ir veids, kas palīdz pārņemt jaunākās ārvalstu metodes. Tulkot var arī pieredzes aprakstus, un ar iztulkotā teksta palīdzību attīstīties līdzi laikam. Nozares speciālisti tulko visu nepieciešamo dokumentāciju, tādejādi atvieglojot tulkojuma lietotāju ikdienu. Ja vēlamo informāciju tulko mērķa auditorijas dzimtajā valodā, tad tulkojums palīdz uzrunāt cilvēkus daudz personiskāk, jo tas, ko tulko lasītājam saprotamā valodā, rada drošības un piederības sajūtu, lasot tulkojumu dzimtajā valodā.

Medicīniskais tulkojums un ātra medicīniskā palīdzība ārvalstīs

Attiecībā uz tulkošanas pakalpojumu fiziskām personām, klienti tulko medicīniska rakstura dokumentus, dažādas izziņas, ārsta slēdzienus, izmeklējumus un analīžu rezultātus. Ja klienti tulko savu medicīnisko dokumentāciju, tad tulkojums var palīdzēt viņiem saņemt medicīnisko palīdzību ārvalstīs. Tulkošana var nodrošināt to, ka ar tulkojumu tiek sasniegts ātrāks un efektīvāks ārstēšanās rezultāts.

Tulkošanas pakalpojumi studijām un darba tirgum

Pavasaris ir tas laiks, kad studenti aktīvi raksta savus zinātniskos darbus. Šajā laikā studenti tulko ļoti dažāda satura zinātniskos rakstus, ārvalstu zinātniskās publikācijas un citus studijām nepieciešamos materiālus. Pateicoties iztulkotajam materiālam ir iespējams iegūt būtiski augstāku vērtējumu. Studenti, kuri plāno mācīties ārzemēs, tulko izglītības dokumentus, motivācijas vēstules un pieredzes aprakstus. Tulkojums ir kā solis pretī saulainai nākotnei starptautiskajā darba tirgū!

Tulkošanas pakalpojumi laulībām un laulības šķiršanai

Tulkošanai ir būtiska nozīme savstarpējā komunikācijā. tulko savstarpēju darījumu saraksti, darījumu tikšanās, laulību norises procedūru un pat laulības šķiršanas procedūru.

Tulkojumi tiesvedības veikšanai

Ja gadās iesaistīties kādā starptautiskā tiesvedībā, tiek tulkoti pierādījumi tiesai, tiesvedības sarakste, dažādas kvītis un čeki, kā arī izziņas no dažādām iestādēm.

Dažādu nozaru tulkojumi

Tulkojumi ir ļoti dažādi, piemēram, farmācijas nozares pārstāvji tulko zāļu aprakstus, IT speciālisti tulko programmatūras, juristi- līgumus, pilnvaras. Kosmētiskās nozares pārstāvji tulko produktu etiķetes, arhitekti- savu projektu aprakstus.

Tulkojumi dažādās valodās

Visbiežāk klienti tulko angļu un franču valodā. Pati izplatītākā valoda ar ko tulkotājiem nākas saskarties ir krievu valoda. Bieži vien tiek pārtulkoti teksti no kādas citas valodas uz krievu valodu un otrādi. Tostarp bieži tulkota ir vācu un itāļu valoda. Valodu izvēle ir atkarīga no tirgus, kurā sevi virza uzņēmējs, vai arī atkarīga no valsts, uz kuru dodas tulkojuma pasūtītājs.

Tulkošanas pasūtījumu klienti: juridiskās personas, privātpersonas, valsts iestādes, pašvaldību iestādes.

Tulko pie mums!
SIA „Rīga Tulko Jums’’

Atpakaļ uz sākumu