Rakstiskie tulkojumi

Mūsu pakalpojumu spektrs sevī ietver:

  • Medicīnisko un tehnisko tekstu tulkošana.
  • Juridisko dokumentu tulkošana.
  • Izglītības dokumentu tulkošana.
  • Celtniecības nozares tekstu tulkošana.
  • Mājas lapu tulkošana.
  • Produktu aprakstu tulkošana.
  • Reklāmas tekstu tulkošana.
  • Iepirkumu dokumentācijas tulkošana.
  • U.c.

 Tulkojumi un Jurisprudence

Tekstu tulkošana tādās nozarēs kā jurisprudence, medicīna, informācijas tehnoloģijas, būvniecība, finanses, rūpniecība, ražošana u.c., paredz specifisku zināšanu esamību konkrētajā jomā un noteiktas svešvalodas zināšanas. Tulkošanas birojs ”RĪGA TULKO JUMS” gādās par to, lai Jums nepieciešamo tulkojumu veiktu tulki un tulkotāji, kuriem ir daudzu gadu pieredze konkrētās nozares tekstu tulkošanā. Lai tulkošana rezultātā būtu kvalitatīva, ar veikto tulkojumu kompleksi nodarbosies arī profesionāli korektori un redaktori.

Nodrošināsim, lai tulkošana būtu kvalitatīva un precīza šāda juridiska satura dokumentiem:
Līgumu tulkojumi, vienošanos tulkojumi, pilnvaru tulkojumi, apliecību tulkojumi, sertifikātu tulkojumi, muitas dokumentācijas tulkojumi, tiesas lēmumu tulkojumi, spriedumu tulkojumi, izziņu no dažādiem reģistriem tulkojumi, licenču tulkojumi, apdrošināšanas dokumentu tulkojumi, statūtu tulkojumi, protokolu tulkojumi, lēmumu tulkojumi, normatīvo aktu tulkojumi, juridisko slēdzienu tulkojumi, privātās sarakstes tulkošana u.c.

Tulkošana ekonomikas un finanšu jomā

Ja Jums ir paredzēta ekonomikas un finanšu jomas dokumentu tulkošana, tulkošanas biroja „RĪGA TULKO JUMS” tulkošanas projektu vadītāji saprot, ka šāda veida tulkojumos ir jāizmanto nozares specifiskā terminoloģija.

Tulkošanas birojs Jums nodrošinās precīzu un konfidenciālu šādu dokumentu un tekstu tulkojumu:
Grāmatvedības un finanšu atskaišu tulkojumi, bankas dokumentu tulkojumi, auditoru slēdzienu tulkojumi, grāmatvedības un audita jomas tiesību aktu tulkošana, biznesa plāna tulkošana, uzņēmuma atskaites tulkošana, analītiskā pārskata tulkošana, transporta un muitas dokumentācijas tulkošana, sertifikāta tulkošana, apliecības tulkošana u.c.

Tulkošana tehnikas un ražošanas jomā

Lai Jūsu tehniskā teksta tulkojums nodrošinātu pareizu iekārtas uzstādīšanu, lietošanu un apkalpošanu, tulkošana jāveic attiecīgās tehniskās nozares speciālistam ar praktisko pieredzi un tehniskām zināšanām, kurš pārvalda ne vien tulkojuma mērķa valodu, bet arī nozares terminoloģiju.
Mūsu tulkošanas birojs ir veiksmīgi īstenojis šādus tulkojumus:

Montāžas, ekspluatācijas un remonta rokasgrāmatas tulkošana, aprīkojuma un materiālu kataloga tulkošana, tehniskās pases tulkošana, specifikācijas tulkošana, lietošanas rokasgrāmatas tulkošana, montāžas shēmas tulkošana, tehniskā procesa apraksta tulkošana, tehnisko standartu tulkošana, normu un noteikumu tulkošana, drošības tehnikas instrukcijas tulkošana, amata apraksta tulkošana, normatīvās un projektēšanas dokumentācijas tulkošana, prezentācijas tulkošana, tehnisko uzdevumu tulkošana, rasējumu tulkošana, tehniski ekonomiskā pamatojuma tulkošana, zinātniskās publikācijas tulkošana, tehnoloģiskās kartes tulkošana u.c.

Tulkošana medicīnas nozarē

Tulkošanas biroja ”RĪGA TULKO JUMS’’ tulki un tulkotāji ir kompetenti un pieredzējuši speciālisti medicīniska satura dokumentu tulkošanā:

Klīnisko izmeklējumu tulkojumi, izmeklēšanas rezultātu tulkojumi, medicīniskās izziņas tulkojums, epikrīzes tulkojums, slimības vēstures tulkojums, izraksta tulkojums, medicīnas preparātu lietošanas instrukciju tulkojumi, zinātnisko rakstu tulkojumi, monogrāfiju tulkojumi, medicīnas uzziņu kataloga tulkošana, instrukcijas tulkojums, mācību materiālu tulkojumi, medicīnas līdzekļu dokumentācijas tulkošana, medicīniskā slēdziena tulkojums, slēdziena tulkošana, anotācijas tulkošana, ieteikumu pacientiem tulkošana, medicīnas aprīkojuma dokumentācijas tulkošana, medicīnas konferenču materiālu tulkošana, konferenču materiālu tulkošana u.c.

Tulkošana reklāmas nozarē

Reklāmas iespēju izmantošana Jūsu uzņēmumam var garantēt lielākus panākumus. Reklāmas materiāli ir būtisks uzņēmuma attīstības elements. Šāda veida materiālu tulkošanai ir nepieciešama radoša pieeja, tulkojumam jāsaglabā reklāmas iecere un jānodrošina veiksmīgs rezultāts, lai reklāmas materiālu tulkojums uzrunātu arī citu valstu patērētāju mērķauditoriju.

Pie mums Jūs varat pasūtīt šādu materiālu tulkošanu:

Informatīvo bukletu tulkojumi, skrejlapu tulkojumi, mājas lapas tulkošana, vizītkartes tulkošana, plakāta tulkošana, sludinājuma tulkošana, avīzes tulkošana, televīzijas kanāla informācijas satura tulkošana , žurnāla tulkošana, kataloga tulkošana, reklāmas teksta tulkošana u.c.

Mājas lapas tulkošana

Uzņēmuma mājas lapa ir Jūsu vizītkarte, kas potenciālajam klientam vai sadarbības partnerim rada priekšstatu par Jūsu uzņēmumu un tā darbības virzieniem. Jūsu panākumus var veicināt mājas lapas kvalitatīvs tulkojums. Tādā veidā Jūs varat uzrunāt citu valstu patērētājus un sadarbības partnerus, kā arī pavēstīt par savas uzņēmējdarbības starptautisko raksturu vietējai auditorijai.