‘’Brexit’’ maina Lielbritānijas tulkošanas pakalpojumu tirgu! Ko darīs tulkotāji?

Daudz tiek rakstīts par ‘’Brexit’’ plusiem un mīnusiem. Viens no jautājumiem ir, kā ‘’Brexit’’ ietekmēs tulkošanas nozari Lielbritānijā. Eiropas Savienības brīvā personu kustība ES robežās cilvēkiem rada nepieciešamību pēc tulkošanas pakalpojumiem. Lielākā daļa Tulkošanas biroju asociācijas biedru uzskata, ka Lielbritānijas dalība Eiropas Savienībā ir ļoti vēlama.

Ir saprotams, ka Lielbritānijas tulkotāji neatbalsta ‘’Brexit’’, ja salīdzina ar britu tautu kopumā.

Tulkotāju ieguvums, Lielbritānijai paliekot ES, ir būtiski lielāks kā daudziem citiem Lielbritānijas iedzīvotājiem. Tajā pat laikā gan valdība, gan arī daudzi privātie uzņēmumi ieekonomē uz tulkošanas izmaksām Lielbritānijai izstājoties no ES. Tajā pat laikā arī tulkotāji iegūs, jo parādīsies jauni tirdzniecības līgumi ar pārējām pasaules daļu, kas neatrodas Eiropas Savienībā.

Lielbritānija vairāk akcentēs tirdzniecību ar ASV, Ķīnu, kā arī citām pasaules valstīm, ārpus Eiropas Savienības.

Visi jaunie tirdzniecības virzieni veicinās pieprasījumu pēc līgumu tulkojumiem, reklāmas materiālu tulkojumiem un dažāda veida dokumentācijas tulkojumiem. Neskatoties uz tulkošanas pakalpojumu pieprasījuma kritumu nodarbinātības un likumdošanas jomā, ir sagaidāms būtisks tulkošanas pieprasījuma pieaugums Lielbritānijas globālās uzņēmējdarbības jomā. Neskatoties uz dažu Lielbritānijas tulkošanas biroju bažīgo attieksmi pret ‘’Brexit’’, nevajag aizmirst, ka Lielbritānija vēsturiski ir bijusi ļoti spēcīga starptautiskās tirdzniecības dalībniece. Ņemot vērā jaunās tirgus perspektīvas, valodniecības un tulkošanas pakalpojumi vienmēr būs vajadzīgi un pieprasīti.

Atpakaļ uz sākumu