Kā saņemt izdevīgu augstas kvalitātes tulkojumu iespējami īsā laikā?

JŪSU LAIKS IR NAUDA!

KĀ SAŅEMT IZDEVĪGU AUGSTAS KVALITĀTES TULKOJUMU IESPĒJAMI ĪSĀ LAIKĀ?

Jebkuram uzņēmumam, kurš darbojas starptautiskā vidē retu reizi vai pat diezgan regulāri ir nepieciešams izmantot tulkošanas biroja pakalpojumus.

Jūsu izvēle ir profesionāli tulkošanas nozares speciālisti!

„RĪGA TULKO JUMS’’ speciālisti Jums iesaka uzticēt savu tulkojumu tulkošanas nozares speciālistiem ar Jums nepieciešamām tehniskām zināšanām. Būtiski ir tas, ka Jūsu tekstu tulkos pieredzējis tulkotājs ar īpašām zināšanām Jums vēlamajā nozarē.
Lai cik vilinoša doma būtu izmantot automatizētās tulkošanas programmas, „RĪGA TULKO JUMS’’ projektu vadītāji neiesaka to darīt, ja Jums ir jātulko teksti, kuri ir domāti publicēšanai, ievietošanai mājas lapā, sociālajos tīklos vai mārketinga aktivitātēm. Šāda tieša teksta tulkojuma izmantošana Jūsu uzņēmuma vajadzībām var būtiski iedragāt Jūsu uzņēmuma tēlu.
Bieži vien uzņēmējiem liekas, ka atrodot cilvēku, kuram mērķa valoda ir dzimtā, varēs ieekonomēt uz tulkošanas izmaksām. „RĪGA TULKO JUMS’’ pieredze rāda, ka cilvēkam ar lieliskām valodas zināšanām var nepiemist nepieciešamā valodas izjūta, viņš var nespēt iekļauties nepieciešamajos termiņos, neskatoties uz labu sarunvalodu, viņam var būt vājas valodas gramatikas zināšanas. Tulkošanai nepieciešamās prasmes ir pieredzes un kvalifikācijas apkopojums. Tāpat kā par labu advokātu, arī par labu tulkotāju nekļūst vienā dienā, tam ir nepieciešama uzcītīga akadēmiskā izglītošanās un daudzu gadu praktiskā pieredze tulkošanā.

Pieņemiet lēmumu par to, ko vēlaties tulkot.

Vēloties ieekonomēt, pēc teksta sastādīšanas, Jums būtu vēlreiz tas jāpārlasa un jāpārliecinās, ka esat izteicies iespējami kodolīgi. Saīsiniet savu tekstu, pārbaudiet, vai Jūsu tekstā vairākās vietās neatkārtojas viena un tā pati doma. Izņemiet liekās teksta daļas. Pārliecinieties, vai Jūsu tekstā nav Jūsu izvēlētajai mērķa auditorijai neinteresējošs vai neaktuāls teksts. Daudzas teksta daļas var aizstāt ar attēliem. Ja Jums ir nepieciešams izveidot attēlus, Jūs varat lūgt atbalstu „RĪGA TULKO JUMS’’ projektu vadītājiem, kuri ar lielāko prieku palīdzēs iemiesot Jūsu idejas krāsainos attēlos un diagrammās. Izveidojiet kvalitatīvu video materiālu vēlamajā mērķa tirgus valodā. Vizuālajiem materiāliem ir lielāka ietekme uz starptautisko auditoriju.

Pilnībā pabeidziet savu tulkojumu, pirms izlemjat veikt tulkošanas pasūtījumu.

Lai iekļautos Jums būtiskajā tulkojuma saņemšanas termiņā, izstrādājiet savu tekstu pēc iespējas pilnīgāk, jo jebkuras izmaiņas tulkojamajā tekstā pagarina tulkošanas projekta izpildi. Daudzas reizes laboti un pārstrādāti tulkojumi ir dārgāki. Vairākas reizes labotos un papildinātos tekstos ir biežāk pamanāmi nevajadzīgi atkārtojumi un neloģiski vārdu salikumi.

Veidojiet starptautiskajam tirgum piemērotus augstas kvalitātes tulkojumu tekstu.

Sagatavojot un pārstrādājot savu dokumentu, „RĪGA TULKO JUMS’’ speciālisti iesaka izvairīties no klišejām, specifiskām nacionālām īpatnībām un idiomām, kas ir īpašas tikai Jūsu kultūrā. Tulkojot dažādas vārdu spēles un noteiktai kultūrai raksturīgus salīdzinājumus, ir ļoti grūti atspoguļot citas valsts mērķa auditorijai teksta sastādītāja domu un izjūtas. Izvairieties no šiem riskantajiem formulējumiem un izvēlieties visās kultūrās saprotamus teikumus, jokus un salīdzinājumus.

Sadarbojaties ar tulkotāju un tulkošanas projektu vadītājiem, lai saņemtu augstas kvalitātes tulkojumu rezultātu.

Nosakiet darba apjomu, specifikāciju, Jūsu īpašās prasības, mērķa auditoriju, tulkojuma mērķi. Informējiet tulkošanas projektu vadītājus, kur Jūs plānojat ievietot tulkoto tekstu. Atsūtiet ar tulkojamā teksta saturu saistītos materiālus un papildus informāciju, kas tulkotājam var noderēt veicot tulkojumu. Šāda informācija palīdzēs tulkotājam iespējami veiksmīgi atspoguļot Jūsu tulkojamo tekstu svešvalodā. Tulkojums tiks pielāgots Jūsu izvēlētajai mērķa auditorijai un izmantošanas mērķim. Jūs spēsiet izvairīties no atbildēšanas uz papildus jautājumiem un ieekonomēsiet laiku. Ja Jūs vēlaties, lai tulkotājs tulko noteiktā stilā vai izmanto noteiktu izteiksmes veidu, atsūtiet iepriekš veiktos tulkojumus vai glosārijus.

Esiet gatavi sadarboties.

Pirms tulkot dokumentu, mūsu tulkotāji vairākas reizes iepazīstas ar tulkojamo tekstu. Sākotnēji viņi novērtē, vai avota tekstā nav redzamas kādas neskaidrības, sajaukti vārdi, neatbilstības vai neveikli formulējumi. Jums var būt ļoti noderīga atgriezeniskā saikne ar tulkotāju, lai novērstu nejaušas nepilnības sākotnējā tekstā un nodrošinātu augstas kvalitātes tulkojumu. Tulkotājam var būt nepieciešami īpaši sarežģītu un specifisku terminu skaidrojumi, kurus var sniegt tikai konkrētā uzņēmuma darbinieks. Detalizēti atbildot uz tulkotāja jautājumiem, Jūs varat paātrināt nodošanas termiņu un tulkotājs Jums var garantēt iztulkotā teksta kvalitāti. Jūs varat būt drošs, ka Jūsu doma nepazudīs tulkojumā.

Augstas kvalitātes tulkojumu pakalpojumi no „RĪGA TULKO JUMS’’

Atpakaļ uz sākumu