Stila rokasgrāmata

Esiet stilīgi un veidojiet savas uzņēmuma Stila rokasgrāmatas vai, kā izveidot labākus mārketinga materiālu tulkojumus.

Jebkuram uzņēmumam, kurš vēlas augt un attīstīties, ir svarīgi izveidot sava uzņēmuma zīmolu. Ar zīmolu saprot: uzņēmuma logo, mājas lapa, dažāda veida mārketinga materiāli, populāru sociālo tīklu profili un to saturs, preses relīzes. Visus šos reklāmas kanālus apvieno viena būtiska iezīme, tie atspoguļo Jūsu uzņēmuma „balsi’’.

Tulkojums ar uzņēmuma ‘’balsi’’.

Jūsu uzņēmumam būtu jāpiemīt individuālai un atšķirīgai „balsij’’, kas atspoguļo Jūsu uzņēmuma zīmolu un darbības stilu. Tulkojot mārketinga materiālus svešvalodā ir svarīgi atspoguļot šo īpašo, tikai Jūsu uzņēmumam raksturīgo „balsi’’.

Tulkošanas stila rokasgrāmatas izveide.

Tulkošanas stila rokasgrāmata ir paraugs, lai saglabātu Jūsu uzņēmuma izteiksmes veida saturu citā valodā. Tā var ietvert tādus aspektus kā stils, sintakse, interpunkcija, lielo burtu lietojums, standartizēti uzņēmuma izteksmes līdzekļi. Tulkotājam, veicot tulkojumu, būtu jāseko visiem Jūsu uzņēmuma izvirzītajiem valodas lietojuma standartiem.

Vārda ‘’labdien’’ vai ‘’čau’’ lietošana tulkojumā būs atkarīga no Jūsu mērķa auditorijas.

Piemēram, Jums ir jāizvēlas, vai vērsties pie saviem klientiem formālā stilā vai arī lietot ikdienišķu, joku pilnu izteiksmes veidu. Stila izvēle ir ļoti atkarīga no Jūsu uzņēmuma mērķa auditorijas: jauni cilvēki, cilvēki gados, vīrieši, sievietes, jaukta veida auditorija, kas sastāv no dažādām mērķa grupām. Būtiski ir tas, vai Jūsu mērķa auditorija ir ļoti izglītota, ar īpašām tehniskām zināšanām. Stila rokasgrāmata nodrošina to, ka tulkotājam kļūst skaidrs, kādā veidā tulkot tekstu, lai nodotu mērķa auditorijai iespējami precīzāku Jums vēlamo informāciju.

Tulkojot: „Viena galva labi, divas vēl labāk’’.

Stila rokasgrāmata uz vienas vai divām lapām var palīdzēt standartizēt Jūsu uzņēmuma vajadzībām veiktus tulkojumus. Īpaši tādā gadījumā, ja Jūsu uzņēmumā ir vairāki darbinieki, kuri sastāda reklāmas materiālus. Ja Jūs izvēlaties šos materiālus tulkot kā dažadus tulkošanas projektus, visbiežāk tos netulko viens tulkotājs. Stila rokasgrāmata palīdz nodrošināt iespaidu, ka visus materiālus ir tulkojis viens tulkotājs.

Caurlūkojiet tulkojumu. „Dubults neplīst’’, tomēr ekonomējiet savu laiku.

Nodrošinot teksta caurlūkošanu, var izveidot visus tulkotos tekstus vienā stilā. Tomēr tas ir daudz laikietilpīgāk, nekā jau sākotnēji izveidot vienotu Stila rokasgrāmatu. Definējiet Jūsu uzņēmuma stila standartus Stila rokasgrāmatā, izveidojiet uzņēmuma terminoloģijas glossāriju. Tulkošanas rokasgrāmata palīdzēs Jums saglabāt sava zīmola atpazīstamību, kura izvedošanai un attīstīšanai Jūs esat veltījuši daudz laika un materiālo resursu. Zīmola specifiskās iezīmes saglabāsies visās valodās uz kurām Jūs vēlēsieties veikt tulkojumu.