Tulkojumi ar zvērināta notāra apliecinājumu

Daudziem dokumentiem, pēc tam, kad ir veikta to tulkošana, ir  nepieciešams zvērināta notāra apliecinājums. Pasūtot, lai Jūsu dokumenti un to tulkojumi būtu notariāli apliecināti, Jūs varat izvēlēties:

  • Dokumentu tulkojumu un tā apliecinājumu pievienot dokumenta oriģinālam (caurauklojot un apzīmogojot).
  • Dokumenta tulkojumu un tā apliecinājumu pievienot dokumenta kopijai (vispirms tiek izveidota dokumenta notariāli apliecināta kopija).

*Lai apliecinātu dokumentu tulkojumus pie zvērināta notāra, ir jāiesniedz dokumentu oriģināli, kuri tiks uzrādīti zvērinātam notāram!

Piedāvājumā tulkojumi arī ar zvērināta tulka apliecinājumu.

Atpakaļ uz sākumu